X

SPL - Tryckregulator

Regulatorn SPL, som ingår i det smarta spjället DCV-SP, kompenserar för tryckförändringar i en kanal genom att konstanthålla det statiska trycket via inkopplat spjäll. I anläggningar som projekteras från hösten 2015 ersätter tryckregulator SPL tidigare tryckregulator SPC.

SPL konstanthåller trycket i en ventilationskanal via den interna tryckgivaren och inkopplad spjällmotor. Regulatorn möjliggör sektionering av system med olika tryckbehov för att säkerställa flöden och ljudnivåer från don. Regulatorn ansluts mot till– eller frånluftskanalen via slang till den medlevererade trycknippeln.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?