FAQ RCXb

Här kan du se om fler än du haft samma funderingar om RCXb. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår support.

RCXb - Rumsklimatsregulator

Rumsklimatsregulator RCXb ingår i den kanalmonterade rumsklimatstyrningen DCV-RCb. Regulatorn är avsedd för behovsstyrning av rumsklimat i större utrymmen där ett variabelt tilluftsflöde, via en gemensam spjällstyrning, fördelas jämnt över ett antal reaktiva tilluftsdon.

Egenskaper
 • Kanalmonterad aktiv styrning av tilluftsflöde via reaktiva don, se tilluftsdon ISQ-M eller ISQ-FM
 • Intern flödesgivare.
 • Ansluten kanaltemperaturgivare.
 • Kan via anslutning av extern närvarogivare aktivera driftslägen för tilluftsflöde och belysning.
 • Styra tilläggskyla och värme i sekvens.
 • Anslutningar för en rad externa givare.
 • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
 • Ansluts via nod-ID till ett lokalt nätverk (CAN) för stabil kommunikation mellan samverkande styrenheter.
 • Gateway NCE ansluts via nätverksanslutning för åtkomst och kommunikation via överordnade system.
 • Regulatorn, som är programmerbar, har parametrar som kan avläsas och ställas via uppkoppling direkt mot enheten eller från annan plats via nätverksanslutning.
 • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×