X

RCX - Rumsklimatsregulator

 

RCX är avsedd för behovsstyrning av rumsklimat i större utrymmen där tilluft fördelas med reaktiva eller passiva tilluftsdon. Rumsklimatet styrs med utgångspunkt från undertempererad luft på ett sätt som optimerar energianvändningen. Regulatorn ingår i rumsklimatstyrning DCV-RC. Regulatorn stödjer ett antal funktioner:

  • Kanalmonterad aktiv styrning av tilluftsflöde till ett antal reaktiva eller passiva tilluftsdon.
  • Kan med hjälp av närvarogivare aktivera närvaroflöde och belysning.
  • Kan styra tilläggskyla och värme i sekvens.
  • Kanaltemperaturgivare ingår.
  • Anslutningar för en rad externa givare.
  • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
  • Ansluts via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för samverkan med andra noder eller överordnat system.
  • Inställning eller avläsning av parametrar kan göras trådlöst via IR eller via FTP-kabel från användarpanel DHP alternativt via webbgränssnitt LINDINSPECT eller annat överordnat system.

RCX styr luftflöden inom ett stort intervall, vanligtvis kanalhastigheter mellan 0,3 och 6 m/s. Då undertempererad luft används är det viktigt att klara riktigt låga flöden för att undvika utkylning av rum med kraftigt varierande belastning.

RCX har ersatt tidigare rumsklimatsregulator RCC.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?