LCXb - Labklimatsregulator

NB: LCXb ersatte under Q4 2021 LCX och uppfyller exakt samma funktion fast med adderad Bluetooth som ny standard. 

LCX är avsedd för behovsstyrning av rumsklimat i laboratorier. Rumsklimatet styrs med utgångspunkt från en aktiv frånluftsreglering som balanseras upp av undertempererad tilluft. Regulatorn ingår i rumsklimatstyrning DCV-LC. Regulatorn stödjer ett antal funktioner:

  • Kanalmonterad aktiv styrning för anpassning av det totala frånluftsflödet i ett laboratorium.
  • Kan styra tilläggskyla och värme i sekvens.
  • Kanaltemperaturgivare.
  • Anslutningar för en rad externa givare.
  • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
  • Ansluts via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för samverkan med andra noder eller överordnat system.
  • Inställning eller avläsning av parametrar kan göras trådlöst via IR eller via FTP-kabel från användarpanel DHP alternativt via webbgränssnitt LINDINSPECT eller annat överordnat system.
  • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×