LAFLb - Dragavbrottsregulator

Dragavbrottsregulatorn LAFLb bidrar till en säker arbetsmiljö genom att konstanthålla ett undertryck i LAF-bänkens dragavbrott.

  • Konstanthåller undertryck i dragavbrott genom att styra ett spjäll i frånluftskanalen.
  • LAF-bänken arbetar kontinuerligt i det driftsläge där LAFLb reglerar för att bibehålla önskat undertryck i dragavbrottslådan.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Dragavbrottsvakt FLOCHECK P ansluts som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen i labmiljö. Ett akustiskt och/eller optiskt larm aktiveras då uppmätt undertryck inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.
  • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×