FLLb - Flödesregulator 2-läges

Flödesregulator FLLb är avsedd för 2-lägesstyrning av luftflödet i en dragbänk eller för motsvarande tillämpning i en till- eller frånluftskanal. Regulatorn ingår i det smarta spjället DCV-FLb.

Egenskaper
  • Konstanthåller luftflödet igenom en dragbänk genom att styra ett spjäll i frånluftskanalen.
  • Regulatorn upprätthåller ett angivet normalflöde men kan via använvändarpanel ställas för att tillfälligt styra mot ett angivet minflöde.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Regulatorn har parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
  • Dragbänksvakt FLOCHECK F beställs separat och ansluts som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen i labmiljö. Panelen används för att manuellt kunna växla driftslägen och som en del i skyddsutrustningen. Via panelen uppmärksammas personal vid luftflöden som inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.
  • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×