Dragskåpsregulator för skyddsventilation – FCL | Lindinvent®

FCL - Dragskåpsregulator

 

Dragskåpsregulatorn FCL garanterar säker arbetsmiljö enligt AFS 2015:7 genom att konstanthålla korrekt lufthastighet i dragskåpets lucköppning.

FCL reglerar med snabbhet och noggrannhet, via spjällmotor DA4, lufthastigheten i dragskåpsluckans öppning till 0,5 m/s oavsett luckans öppningshöjd (under säkerhetshöjd).

En medföljande mätsond för lufthastighet monteras inne i dragskåpet och en anslutande slang dras ut till FCL som har intern lufthastighetsgivare.

FCL levereras med en slang som gör det möjligt att vid behov flytta punkten för referenstryck en mera stabil omgivande miljö.

Elförreglingskontaktorn EFK kan anslutas till FCL och bryta spänningen till eluttagen vid larm om för låg lufthastighet för att exempelvis undvika risk för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser.

Till FCL ansluts den fasta panelen FLOCHECK V som agerar dragskåpsvakt. Via dragskåpsvakten kan man vid behov tillfälligt välja nöd- eller riggläge. I nödläge höjs lufthastigheten medan ett akustiskt och optiskt larm aktiveras. I riggläge sänks lufthastigheten. FCL återgår till normal drift efter inställbar tid.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?