FBLb - Flödesregulator

Regulatorn används som styrenhet till spjäll med spjällmotor för balansering av till- och frånluft eller för konstantflödesreglering. FBLb används också för flödesmätning. Den integrerade flödesgivaren är fabrikskalibrerad. FBLb ingår i flödesstyrning DCV-BLb och i flödesmätning DCV-MFb, se produktkategorin Smarta spjäll. Regulatorn ansluts till 24 VAC och en ­kommunikationsslinga(CAN) via gemensam 4-ledare.

Att balansera till- och frånluft i byggnaden är viktigt för att
 • undvika att trycka ut fuktig luft i väggarna (övertryck)
 • undvika att dra in kall eller varm luft i byggnaden - ökar energianvändningen för klimatisering (undertryck)
 • undvika vinande över dörrar
 • vid skyddsventilation är det av yttersta vikt att tryckdifferensen gentemot andra rum är korrekt för att unvika oönskade luftrörelser
Egenskaper
 • Används för att antingen mäta, konstanthålla, summera eller balansera luftflöden på ett sätt som medger en stor flexibilitet vid konstruktion av rumsklimatslösningar.
 • Kan ingå i en flödeszon som omfattar upp till 100 aktiva tilluftsdon eller andra styrenheter.
 • Kan addera en positiv eller negativ offset vid reglering av luftflöde.
 • Genom att göra ett funktionsval kan enheten agera slav i relation till en annan flödesstyrning i zonen.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via ansluten användarpanel.
 • Kan anslutas via nod-ID till en kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
 • Är utrustad med Bluetooth® för kommunikation via mobil med app LINDINSIDE.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×