FBLb - Flödesregulator

Regulatorn används för balansering av till- och frånluft eller för konstantflödesreglering. FBLb används också för flödesmätning.

Att balansera till- och frånluft i byggnaden är viktigt av flera skäl:

  • undvika att trycka ut fuktig luft i väggarna (övertryck)
  • undvika att dra in kall luft i byggnaden - ökar energikostnaden (undertryck)
  • undvika vinande över dörrar
  • i skyddsventilation är det av yttersta vikt att tryckdifferensen gentemot andra rum är korrekt

FBL är fabrikskalibrerad och den kan levereras monterad som regulator i flödesstyrning DCV-BLb eller  flödesmätning DCV-MFb. Regulatorn ansluts både till 24 VAC och en ­kommunikationsslinga(CAN) via en gemensam 4-ledare.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×