DPLb - Differenstrycksregulator

DPLb är en regulator för noggrann och snabb differenstrycksreglering. Regulatorn används i anslutning till renrum och andra laboratoriemiljöer för att säkerställa riktningen på luftrörelsen mellan utrymmen.

  • Upprätthåller ett angivet differenstryck mellan två intilliggande utrymmen.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system.
  • Har driftsparametrar som kan läsas och ställas.
  • Differenstrycksvakt FLOCHECK P kan beställas separat och används som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen. Panelen uppmärksammar personal på larm vid ett differenstryck som avviker från föreskrivna gränsvärden.
  • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

Tillbehör
Skyddslådan DPB och magnetkontakt MC740 finns att beställa som tillbehör. Se produktbeskrivningen för DPLb med tillbehör.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×