Differenstrycksregulator för ventilation – DPL | Lindinvent®

DPL - Differenstrycksregulator

   

DPL har ersatt tidigare differenstrycksregulator DPC

DPL är en differenstrycksregulator för noggrann tryckreglering. I renrum och slussar är det av viktigt med korrekt riktning på luftspridning. Med differenstrycksreglering garanteras korrekt riktning på luftrörelsen mellan två utrymmen. Larm finns för eventuella avvikelser. 

Användargränssnitt
Följande användargränssnitt kan anslutas till DPL differenstrycksregulator:

  • Flocheck P med klartextmeddelanden och lysdioder för status (via kabel)
  • Lindintell/Webbverktyget Lindinspect (förutsätter ansluning till kommunikationsslinga CAN och installerad serverprogramvara Lindintell)
  • Överordnat system (via Modbus-protokoll; förutsätter anslutning till kommunikationsslinga CAN)

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?