Differenstrycksregulator för ventilation – DPL | Lindinvent®

DPL - Differenstrycksregulator

   

DPL har ersatt tidigare differenstrycksregulator DPC

DPL är en differenstrycksregulator för noggrann tryckreglering. I renrum och slussar är det av viktigt med korrekt riktning på luftspridning. Med differenstrycksreglering garanteras korrekt riktning på luftrörelsen mellan två utrymmen.

  • Regulatorn upprätthåller ett angivet differenstryck mellan två intilliggande utrymmen.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Regulatorn har parametrar som kan läsas och styras från webbverktyget LINDINSPECT via CAN
  • Flocheck P med klartextmeddelanden och lysdioder för status (via kabel)
  • Differenstrycksvakt FLOCHECK P beställs separat och ansluts som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen i labmiljö. Panelen uppmärksammar personal vid ett differenstryck som inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?