DPL - Differenstrycksregulator

   

Ersätter DPC

DPC är en differenstrycksregulator för noggrann tryckreglering. I renrum och slussar är det viktigt med korrekt riktning på luftspridning på grund av hälso– och smittorisker. Med differenstrycksreglering garanteras korrekt riktning på luftrörelsen mellan två utrymmen. Larm finns för eventuella avvikelser. 

Användargränssnitt
Följande användargränssnitt kan anslutas till DPL differenstrycksregulator:

  • Flocheck P med klartextmeddelanden och lysdioder för status (via kabel)
  • NCE (via CAN-protokoll)
  • Överordnat system (via Modbus-protokoll)

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?