X

BCX - Kylbaffelregulator

Ersätter BCC

BCX är avsedd för reglering av rumsklimat via kylbafflar. Regulatorn har funktionalitet för att styra värme, kyla och luftflöde med hjälp av temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.

Funktion

  • Kan styra luftflöde, värme och kyla i sekvens via P-band baserat på insignaler från temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.
  • Kan styra ställdon för ventiler 24V ON/OFF eller 0-10V.
  • Kan styra VAV-baffel med inbyggt ställdon som reglerar flöde till dysor.
  • Kan förregla kylventil via kondensvakt.
  • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
  • Levereras i standardutförande med intern flödesgivare.
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?