REGULATORER FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Reglerprestanda, enkelhet samt Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE. är hörnpelare för våra regulatorer. Med enkelt montage, enkel driftsättning och smarta funktioner som enkelt går att justera via olika användargränssnitt – handpanel via IR och kabel vid driftsättning och väggpanel och webbgränssnittet LINDINSPECT i drift.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN