SKYDDSVENTILATION ska skydda. detta är vi experter på!

Våra marknadsledande typlösningar för att styra, övervaka och optimera skyddsventilation skyddar laboratoriepersonal från farliga ämnen, bibehåller renhet för varor och material i renrum. Dessutom skyddar de andra människor från sjuka människor med slusslösningar i infektionskliniker. Vi säkerställer lufthastigheter, luftflöden och differenstryck i allt från kemisalar på grundskolor till de mest avancerade forskningslabben och infektionsklinikerna. Vi maximerar säkerheten med avancerade regleralgoritmer och driftsäkra produkter.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN