SKYDDSVENTILATION ska skydda. detta är vi experter på!

Våra marknadsledande typlösningar för att styra, övervaka och optimera skyddsventilation skyddar laboratoriepersonal från farliga ämnen, bibehåller renhet för varor och material i renrum. Dessutom skyddar de andra människor från sjuka människor med slusslösningar i infektionskliniker. Vi säkerställer lufthastigheter, luftflöden och differenstryck i allt från kemisalar på grundskolor till de mest avancerade forskningslabben och infektionsklinikerna. Vi maximerar säkerheten med avancerade regleralgoritmer och driftsäkra produkter.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN

Vill du att vi kontaktar dig?