NCE - Nätverk Can Ethernet

NCE fungerar som kommunikationsbrygga mellan en överordnad server som pratar TPC/IP och de fältbusskommunicerande noderna (regulatorer/aktiva tilluftsdon/övriga styrenheter) i byggnaden som kommunicerar via CAN-bus. En sammankopplad kommunikatiosslinga (CAN) kan bestå av 50 till 100 noder beroende på hur många funktioner som aktiveras lokalt på slingan och från överordnat system. Varje NCE kan hantera 2 slingor. 

 

 

 

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×