LINDINSPECT® SHADE - Solavskärmningsoptimering

LINDINSPECT SHADE är en tilläggsmodul till LINDINSPECT som möjliggör visualisering och optimering av solavskärmningsstyrning till din fastighet.

Med visualisering av solavskärmningen på planritningen i LINDINSPECT fås flera fördelar:

  • eventuella produktproblem syns direkt
  • det är enkelt och intuitivt att se samband mellan inneklimat och solavskärmningen
  • med loggade värden kan alla klagomål på inneklimatet sekundsnabbt utredas huruvida det är ett kylproblem eller ett avskärmningsproblem
  • solpresentation med soluppgång och solnedgång samt azimuthvinkel gör det enkelt att se hur fastigheten påverkas av solen

Optimering för gratis solvärme
Solavskärmningen på kommersiella fastigheter styrs utifrån en ljussensor som vid ökad solstyrka ger indikation om att solavskärmningen skall gå ner. Oavsett vad som händer på insidan av fönstret. I vissa fall så kan denna förreglas bort på helgerna för att få gratis solvärme på helgen. Vår lösning ser till att maximera antalet timmar med gratis solvärme utan att hyresgästen blir lidande och dessutom kan dagsljusbidraget i fastigheten ökas.

I Stockholm är det 1820 soltimmar i snitt per år. 5 av 12 månader har vi värmeöverskott så det återstår 1060 timmar. Av dessa är det vardag 5 av 7 dagar. Det innebär att man med tidkanalsstyrning och förutsättningen att ingen jobbar helg är det upptill 758 soltimmar som slängs bort obeaktat. Grundat på att närvarograden i snitt är ca 35% på kontorsplatser kan man med vår lösning använda upp till hälften av dessa timmar för att värma upp fastigheten. Det kan innebär ett värmebidrag om ca 2 kvm x 800 W x 0,75 (G-värde) x 758 h x 0,5 = 450 kWh per cellkontor och år. 

Optimering för minimala värmeförluster
Med många solavskärmningstyper kan det innebär en förbättring av U-värdet att ha den nere. Det innebär att det är av vikt att ta ner solavskärmningen när fastigheten kan behöva isoleras bättre. Med vår lösning optimerar vi detta fullt ut utan att hyresgästens utsikt blir lidande.

Förutsättningar
Vi måste via KNX eller något annat vanligt förekommande protokoll kunna läsa och överstyra solavskärmningens värden. Vi behöver även utetemperaturen. Vår server optimerar sedan detta utifrån systemets alla givare och algoritmer. Får vi bara solavskärmningens läge (uppe/nere) via potentialfri slutning kan vi endast visualisera - men även det kan vara mycket värt.

 

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×