LINDINSPECT® BOOKED - Integration av inneklimatstyrning och bokningssystem

LINDINSPECT BOOKED är en tilläggsmodul till LINDINSPECT som möjliggör visualisering av bokningar och optimering av inneklimatet till minimalt arbete för driftsteknikern: perfekt inneklimat när det är bokat och minimal energianvändning när det är avställt.

Färgindikering av bokningsläget på planritning
Genom att hämta bokningsinformation från Exchange eller andra system visualiseras bokningsläget med färg på de olika bokningsbara rummen och beroende på driftsläge får de olika börvärden. Detta gör bokningsläget översiktligt och enkelt att utvärdera grafiskt. Då alla bokningar loggas är det också enkelt att beräkna bokningsgrad av olika rum och få den presenterad i LINDINSPECT REPORTS. Obokade rum går i ett ekonomiläge och bokade rum sätts i komfortläge x min före bokning.

Spontannyttjande indikeras med speciell färg på planritningen och kan följas upp.

Uppföljning av antalet personer i lokalen
Med smart sensoranalys kan även antalet närvarande i rummet uppskattas med +/- 15% noggrannhet för uppföljning av nyttjande av lokalen.

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×