FAQ LINDINSIDE

Här kan du se om fler än du haft samma funderingar om vår mobilapp LINDINSIDE®. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår support.

LINDINSIDE - Smartphone app

 

Ladda ner appen för iPhone & Android 
 

 

En smartphone med mobilapplikationen LINDINSIDE används som handenhet för att enkelt koppla upp sig mot de styrenheter på Lindinvents kommunikationsslinga som utrustats med stöd för Bluetooth®. Behörig personal kan via appen göra inställningar i den styrenhet som sammankopplats med mobilen. LINDINSIDE används också vid driftsättning för inställning av styrenhetens Nod-ID på kommunikationsslingan. 
Se handenhet DHP för uppkoppling mot styrenheter som ännu inte utrustats med stöd för Bluetooth®.

Driftsättning via mobilappen LINDINSIDE

Produkterna med Bluetooth® driftsätts genom att tilldelas ett unikt Nod-ID och genom inställning av ett antal parametrar, det finns en Quick Setup där man snabbt får igång produkten.  Med mobilappen LINDINSIDE kan mobilen kopplas upp via Bluetooth® till aktuell produkt. De skannade och identifierade styrenheterna presenteras i LINDINSIDE genom en lista av valbara noder. Via en signalstatusindikator och en klickbar ikon för respektive nod i listan kan användaren söka sig fram till vilken styrenhet i rummet som ska hanteras via mobilen. Den styrenhet inom räckvidd som klickats på svarar normalt genom att ge ifrån sig en tydlig ljudsignal och blink på enheten. 

Aktuella värde

Via LINDINSIDE kan ett urval ärvärden från styrenheten enkelt avläsas för analys eller felsökning. Den kompletta uppsättningen av parametrar med variabelvärden för den enskilda styrenheten kan läsas och uppdateras via LINDINSIDE.  Hela listan av parametrar är, efter tilldelning av Nod-ID och uppkoppling av kommunikationsslingan mot överordnat system, tillgänglig från LINDINSPECT®.

Access

Kontakta vår projektledare för det aktuella projektet så ger vi behörighet till de som behöver det.

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×