KOMMUNIKATION/BMS FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Med integrerade system och produkter från samma företag behöver man inte lägga tid och pengar på att få systemen att prata med varandra. Genom visualisering i ETT gemensamt grafiskt gränssnitt får man förståelse för vad som händer i fastigheten, vilket underlättar för driftsteknikern att analysera och fatta rätt beslut för eventuella åtgärder. Här se du vad vi erbjuder för typ av kommunikationslösningar och hur de fungerar.

Vill du att vi kontaktar dig?