KOMMUNIKATION/BMS FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Med integrerade system och produkter från samma företag behöver man inte lägga tid och pengar på att få systemen att prata med varandra. Genom visualisering i ETT gemensamt grafiskt gränssnitt får man förståelse för vad som händer i fastigheten, vilket underlättar för driftsteknikern att analysera och fatta rätt beslut för eventuella åtgärder. Här se du vad vi erbjuder för typ av kommunikationslösningar och hur de fungerar.