FMP - Färdigkopplad montageplåt

På montageplåt FMP är kopplingsbox CBX monterad. Beroende på variant av FMP kan sedan belysningsstyrningsbox CBR med eller utan grenuttag också vara förmonterad och inkopplad.

FMP monteras normalt på donlåda HTK och används för att underlätta vid inkoppling av ett aktivt don där donet ska kompletteras med belysningsstyrning eller någon annan styrbox.
FMP kan även beställas med förmonterade Wago-anslutningar.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×