I/O-BOXAR

Att styra kräver olika sorters aktuatorer med olika sorters utgångar och signaler. Här har vi samlat olika sorters boxar från rena kopplingsboxar till styrning av externa enheter som elradiatorer, ventilställdon på en separat kommunikationsslinga, fläktluftkylare och en generell I/O-enhet.