X

GTQV - Temperatur- och koldioxidgivare vägg

 

    

GTQV är en kombinerad temperatur och koldioxidgivare avsedd för väggmontage i rumsmiljö. Givaren är i första hand avsedd för regleringar med rumsklimatsregulator RCC och till aktiva tilluftsdon.

En ”luftig” kapsling ger en så kort tidskonstant som möjligt för temperaturförändringar och god genomströmning för koldioxidmätning.

Funktion
Den kombinerade givaren lämnar en utsignal 2-10 V för området 400-2000 ppm koldioxid medan temperaturgivaren lämnar en utsignal 0-10 V för området 12-43 ºC. Genom anpassning av förstärkning kan andra temperaturintervall uppnås.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?