GTQ-V - Temperatur- & koldioxidgivare vägg

GTQ-V är en kombinerad temperatur och koldioxidgivare avsedd för väggmontage i rumsmiljö. Givaren är i första hand avsedd för regleringar med rumsklimatsregulator RCX och till aktiva tilluftsdon.

En luftig kapsling ger en så kort tidskonstant som möjligt för temperaturförändringar och god genomströmning för koldioxidmätning.

Funktion
Den kombinerade givaren lämnar en utsignal 2-10 V för området 400-2000 ppm koldioxid medan temperaturgivaren lämnar en utsignal 0-10 V för området 12-43 ºC. Genom anpassning av förstärkning kan andra temperaturintervall uppnås.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×