GTO-B - Temperatur- & närvarogivare (Tillbehör BCXb)

Introduktion

GTO-B är en temperatur- och närvarogivare avsedd för montage i rastret på en kylbaffel med Lindinvents kylbaffelregulator BCXb.
Leveransenheten består av en kapsling med givare och ett kablage:

  • Temperaturgivare
  • Närvarodetektor
  • Kablage (förkontakterad): Längd 3 m
Montage

GTO-B monteras mot rastrets undersida via två skruvar som skruvas från rastrets ovansida. Innan montage skall hål göras i rastret, se mått nedan. Klipp med avbitare eller använd hålsåg, Ø ca 25 – 29 mm. Passa in hålen i kretskortet mot hålen i rastret så att kontakten nås genom hålet. Kablaget kan vara anslutet till sensordelen innan sensorn skruvas fast. Sensordelen skruvas fast i rastret via medföljande skruvar. Se Inkoppling till BCXb för anslutning av sensorn till regulatorn.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×