Temperaturgivare för ventilation - GTD | Lindinvent

GTD - Temperaturgivare kanal

 

    

GTD är en noggrann och långtidsstabil temperaturgivare (NTC) avsedd för enkelt montage i kanal. Kanalplacering ger kostnadseffektiv och åverkanskyddad placering av givaren.

Funktion
Temperaturgivaren omvandlar NTC-motståndets resistans till en utsignal 0-10 V för området 12-43ºC.

Kort tidskonstant
NTC-motstånd har en tidskonstant på ca 3 min i strömmande luft. Eftersom temperaturgivaren är placerad i frånluftskanalen fungerar givetvis inte temperaturmätningen perfekt om ventilationen är på väldigt låg nivå/avstängd. Detta är emellertid inget problem då närvarodetektorn forcerar ventilationen till närvaronivå. 
En givare placerad på vägg har den negativa karaktäristiken att väggens temperatur påverkar givaren och gör tidskonstanten lång (upp mot 30 min vid betongpelare eller liknande tröga material).

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?