GT-V & GTN-V - Temperaturgivare vägg

Väggivare  

För de fall då man inom behovsstyrd ventilation önskar en enkel temperaturgivare placerad på vägg (temperaturmätning i frånluftskanal fungerar inte vid överluft). Med en luftig kapsling är GT-V framtagen för att få så kort tidskonstant som möjligt för temperaturförändringar.

Givaren kan beställas som  GTN-V vilket är en förenklad variant avsedd som tillbehör vid radiator- eller golvvärmereglring via styrenheten för termoställdon SBTb.

Funktion

Temperaturgivaren GT-V omvandlar NTC-motståndets resistans till en utsignal 0-10 V för området 12-43ºC.
Temperaturgivaren GTN-V har samma kapsling som GT-V men är en passiv NTC-givare utan omvandling till aktiv givarsignal.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×