GT-S - Temperaturgivare för radiator

GT-S är en temperaturgivare med kopplingsdosa för mätning av temperaturen på en radiator och för anslutning av radiatorns ventilställdon.

Användningsområden och egenskaper

Givaren möjliggör felsökning av radiatorer. 

Med GT-S och gränssnittet LINDINSPECT kan felkällor undersökas och upptäckas:

  • Ej fungerande ställdon
  • Ej urluftade radiatorer
  • Igensatta ventiler
  • Felaktig rörinkoppling
  • Transmissionsförluster i rörsystem

Givaren består av en givarmodul och en kopplingsdosa.

LÄS MER HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

 

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
AMA-text
CE-Intyg
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×