GT-S - Temperaturgivarmodul till radiator

Givarmodul GT-S kopplar ett ventilställdon, och därmed en radiator, försedd med temperaturgivare, till en rumsklimatregulator. Med GT-S och det webbaserade gränssnittet LINDINSPECT kan radiatorer övervakas.

Upp emot 20% av driftteknikers arbetstid under vinterhalvåret kan ägnas åt att undersöka krånglande radiatorer. Med GT-S och LINDINSPECT kan hyresgästers klagomål på utebliven värme från radiatorer förekommas. Övervakning av radiatorkretsar minskar fastighetens energianvändning.

Användningsområden

Med GT-S och gränssnittet LINDINSPECT kan en rad felkällor undersökas och upptäckas:

  • Ej fungerande ställdon
  • Ej fungerande shuntgrupper
  • Ej urluftade radiatorer
  • Igensatta ventiler
  • Felaktig rörinkoppling
  • Transmissionsförluster i rörsystem
  • Felaktig framledningstemperatur
  • Avlägsnat ventilställdon

Givarenheten kan beställas och levereras som ett montage bestående av en givarmodul och ett ventilställdon (NC eller NO) inkopplade till en gemensam kopplingsbox. Paketet sänker tiden för installation och medför enbart EN inkopplingspunkt för elektrikern.

 OBS! För inkoppling av GT-S krävs förutom en 4-ledare till rumsklimatsstyrningen också att det finns en ledig analog ingång på styrenheten.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
AMA-text
CE-Intyg
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×