GT-P - Temperaturgivare baffel

GT-P är en temperaturgivare, med tillhörande styrelektronik, för mätning av temperaturen på rör till en kylbaffel.

Användningsområden och egenskaper

Givaren används vid felsökning och kontroll av kyl- eller värmemedia. 

Med GT-P och gränssnittet LINDINSPECT kan felkällor undersökas och upptäckas:

  • Ej fungerande ställdon
  • Ej urluftade rörledningar
  • Igensatta ventiler
  • Felaktig rörinkoppling
  • Transmissionsförluster i rörsystem
  • Kondensskydd

Givarenheten består av en givarmodul och en AIN-omvandlarmodul som är förbundna via ett 2-ledarkablage.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

 

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
AMA-text
CE-Intyg
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×