GT-D - Temperaturgivare kanal

GT-D är en noggrann och långtidsstabil temperaturgivare (NTC) avsedd för montage i kanal. Placering av givare i kanal är ofta kostnadseffektivt och ger dessutom ett åverkanskydd.


Funktion

Temperaturgivaren omvandlar NTC-motståndets resistans till en utsignal 0-10 V för området 12-43ºC.

Kort tidskonstant

NTC-motstånd har en tidskonstant på ca 3 min i strömmande luft. När temperaturgivaren är placerad i frånluftskanalen fungerar inte temperaturmätningen perfekt då ventilationsflödet är på riktigt låg nivå. Detta är emellertid inget problem då ventilationen forceras vid närvaro. 
En givare placerad på vägg har den negativa karaktäristiken att väggens temperatur påverkar givaren och gör tidskonstanten lång (upp mot 30 min vid betongpelare eller liknande tröga material).

LÄS MER HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×