GT-D & GTN-D - Temperaturgivare kanal

GT-D är en noggrann och långtidsstabil temperaturgivare (NTC) avsedd för montage i kanal. Placering av givare i kanal är ofta kostnadseffektivt och ger dessutom ett åverkansskydd.

Givaren kan beställas som GTN-D vilket är en förenklad variant avsedd som tillbehör vid rumtemperaturreglering via styrenheten för termoställdon SBTb.

Funktion

GT-D: Temperaturgivaren, som placerats i en kapsling med insticksrör för kanalmontage, omvandlar NTC-motståndets resistans till en utsignal 0-10 V för området 12-43ºC.
GTN-D: Temperaturgivaren har samma kapsling som GT-D men den är en passiv NTC-givare utan omvandling till aktiv givarsignal.

Kort tidskonstant

NTC-motstånd har en tidskonstant på ca 3 min i strömmande luft. När temperaturgivaren är placerad i frånluftskanalen fungerar inte temperaturmätningen perfekt då ventilationsflödet är på riktigt låg nivå. Detta är emellertid inget problem då ventilationen forceras vid närvaro. 
En givare placerad på vägg har den negativa karaktäristiken att väggens temperatur påverkar givaren och gör tidskonstanten lång (upp mot 30 min vid betongpelare eller liknande tröga material).

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×