GS-C - Ljudnivågivare

GS-C är en digital ljudnivågivare, avsedd för takmontage och inkoppling till Lindinvents aktiva tilluftsdon eller övriga regulatorer för rumsklimat.

Hög ljudnivå är det tredje största klagomålet i kontor enligt forskning gjord på UC Berkeley (läs artikeln här).
Att åtgärda missnöje bland hyresgäster i kommersiella lokaler kan faktiskt vara avgörande om hyresgästen väljer att stanna kvar eller inte. Att hyresgästen är nöjd är av signifikant vikt för fastighetsägare som måste tillgodose hyresgästens alltmer ökade krav på arbetsmiljön. Detta omfattas inte bara av luft och temperatur utan även av ljudnivå.

Ljud är ett av de problem som vi med vår givare GS-C faktiskt kan mäta och visualisera för att förse fastighetsägare med data som kan analyseras och ge underlag för åtgärder. Den skapar även förutsättningar för att kunna välja en arbetsplats i en uppmätt tyst zon. Allt för att kunna göra kontoret ännu bättre som mötesplats och arbetsplats.

Användningsområden

Givaren kan enbart mäta ljudnivå och kan användas vid uppföljning av ljudnivån i exempelvis en skolsal. Mätdata kan används för larm med eventuell åtgärd då ljudnivån överstiger något gränsvärde.
• Presentera ljudsignaturer för enskilda utrymmen
• Larm (Indikera vid hög ljudnivå)

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×