GQH-I - Koldioxid- & fuktgivare (Tillbehör ISQ, ISQ-F & ISQ-V)

GQH-I är en koldioxid- och fuktgivare avsedd för montage i de aktiva tilluftsdonen ISQ, ISQ-F och ISQ-V.

Användningsområden

Givaren används för övervakning av luftkvaliteten i det utrymme donet betjänar. 

  • Mätvärden från GQH-I anger halten av koldioxid i inandningsluften. Med utgångspunkt från uppmätta värden kan tilluftsvolymer anpassas för att nå angivet tröskelvärde. Koldioxidmätning kan också användas för att beräkna antalet personer som befinner sig i en lokal.
  • Luftfuktighetsmätning kan användas då inneklimat ska styras mot miljöer som motverkar aerosol spridning av partiklar och risker för bakterietillväxt.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×