GQH-B - Koldioxid- & fuktgivare (Tillbehör BCXb)

Introduktion

GQH-B är en koldioxid- och fuktgivare avsedd att monteras inuti en tilluftsbaffel med klimatbaffelregulator BCXb.
Givaren monteras ovanför baffelns raster där den passeras av medejekterad rumsluft. Leveransenheten består av en okapslad kretskortsdel och ett kontakterat kablage för anslutning till BCXb.

Montage

GQH-B skruvas fast inne i baffeln ovan rastret där den exponeras för medejekterad rumsluft. Givaren fäst lämpligast på en av baffelns kortsidor.

LÄS MER HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×