GQH-B - Koldioxidgivare (Tillbehör BCXb)

Introduktion

GQH-B är en koldioxidgivare  för montage i kylbaffel med kylbaffelregulator BCXb.
Leveransenheten består av en okapslad kretskortsdel och ett kontakterat kablage för anslutning till BCXb.

Givaren är förberedd för mätning av relativ luftfuktighet. Funktionen luftfuktighetsmätning är inte implementerad på BCXb.

Montage

GQH-B skruvas fast inne i baffeln ovan rastret där den exponeras för medejekterad rumsluft. Givaren fäst lämpligast på en av baffelns kortsidor.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×