GO-C - Extern närvarogivare

GO-C är en extern närvarogivare avsedd för takmontage. Närvarogivaren detekterar förändring i infraröd strålning vid rörelse av person (eller objekt). Lindinvents regulatorer för rumsklimatstyrning har anslutning för närvarogivare. Givaren används exempelvis tillsammans med närvarogivaren i aktiva don vid behov av ett utökat detekteringsområde.

Användningsområden

Registrerad närvaro eller avsaknad av närvaro används för en smart anpassning av driftslägen. Syftet kan vara att bibehålla ett önskat rumsklimat samtidigt som
energianvändningen optimeras. Exempel på tillämpning:

  • Styra luftmängder, tilläggskyla eller värme
  • Belysningsstyrning
  • Motorstyrd solavskärmning
  • Smart-plugs

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×