GM-I - Formaldehydgivare (Tillbehör ISQ, ISQ-F & ISQ-V)

GM-I är en givare som mäter halten formaldehyd (CHOH) i rumsluft. Givaren är avsedd för montage i de aktiva tilluftsdonen ISQ, ISQ-F och ISQ-V. Formaldehyd ingår i
gruppen av särskilt uppmärksammade flyktiga organiska föroreningar VOC (Volatile Organic Compounds).

Användningsområden

GM-I används för övervakning av halten formaldehyd i inandningsluften. Med utgångspunkt från uppmätt halt kan funktioner som larm och anpassning av tilluftsvolym aktiveras.

LÄS HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×