GIVARE FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Behovsstyrning kräver sensorer och givare. Våra olika givare och sensorer har tagits fram för de förekommande saker vi vill detektera för att tillgodose kraven på produktivt inomhusklimat och låg energianvändning. Givarna för tryck och flöde är självkalibrerande och koldioxidgivarna använder sig av bakgrundskalibrering så att de inte driver över tid.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN