CBR - Reläbox för belysning

CBR används för styrning av belysningar utan att ge upphov till strömspikar vid tillslag av lysrörsarmatur med HF-don.

  • Belysningar kan knytas till belysningszoner.
  • Belysningen kan tändas och släckas via närvarosignal från belysningszonen eller från tryckknapp.
  • Teknik med en dubbel reläfunktion eliminerar störningar på ledningsnätet vid samtidig tändning av flera armaturer.
  • Via anslutningen till den aktiva rumsklimatstyrningen kan loggning ske av brytningar och tändtid.

För en DALI-lösning kring belysningsstyrning se styrenhet SBD.

Teknik för eliminering av strömspikar
Ofta används lysrörsarmaturer med så kallat ­HF-don och T5-lysrör i ett rum för att få en hög verkningsgrad och därmed en lägre ­energianvändning. För att styra belysningen i ett sådant rum används i vanliga fall en närvarodetektor som styr en kontaktor. I ­tillslagsögonblicket kan det då uppstå kraftiga strömspikar  på upp till 200 A. Strömspikarna kan orsaka störningar på ­ledningsnätet, och kan därmed påverka datorer och kommunikationsnätverk. Lindinvents reläbox CBR eliminerar risken för strömspikar vid tillslag av belysningar.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×