BELYSNINGSSTYRNING

Belysningsstyrning ska vara behovsstyrd och kommunicera med visualisering och styrsystem. Därför låg det nära till hands för oss att börja med detta och kunna integrera våra andra produkters givare mot belysningen. Med en fantastiskt enkel och intuitiv lösning för att konfigurera och visualisera belysning styr vi allt från DALI-system till enkla reläboxar.