CBR - Styrbox för belysning (tillbehör) | Lindinvent

CBR - Styrbox för belysning [tillbehör]

 

CBR används som tillbehör till Lindinvents aktiva tilluftsdon eller rumsklimatstyrningar för reglering av belysning utan att ge upphov till strömspikar vid tillslag av lysrörsarmatur med HF-don.

  • Belysningar kan knytas till belysningszoner.
  • Belysningen kan tändas och släckas via närvarosignal från belysningszonen eller från tryckknapp.
  • Teknik med en dubbel reläfunktion eliminerar störningar på ledningsnätet vid samtidig tändning av flera armaturer.
  • Via anslutningen till den aktiva rumsklimatstyrningen kan loggning ske av brytningar och tändtid.

Teknik för eliminering av strömspikar
Oftast används lysrörsarmaturer med så kallat ­HF-don och T5-lysrör i ett rum för att få en hög verkningsgrad och därmed låg ­energi­förbrukning. För att styra belysningen i ett sådant rum används i vanliga fall en närvarodetektor som styr en kontaktor. I ­tillslagsögonblicket kan det då uppstå kraftiga strömspikar på upp till 50 A/armatur under ett kort ögonblick, om tillslaget sker på den övre delen av sinusvågen, då amplituden är som störst. Ofta styrs ett antal armaturer, vilket kan orsaka strömspikar på upp till 200 A.

Strömspikarna kan orsaka störningar på ­ledningsnätet, och kan därmed påverka datorer och kommunikationsnätverk. Vid nybyggnad drar man ofta ett ledningsnät för belysning och ett annat för datorer. När man renoverar fastigheter med endast ett ­ledningsnät blir det för kostsamt att dra ett nytt separat nät för datorer.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?