FLOCHECK V - Dragskåpsvakt

FLOCHECK V är en användarpanel för dragskåpsstyrning. Panelen visar vid normal drift att lufthastigheten i lucköppningen hålls konstant enligt gällande föreskrift. Via panelen kan luftflödet ställas manuellt i ett tillfälligt nödläge eller i ett riggläge. FLOCHECK V ingår i en serie av paneler som via trådanslutning kopplas in på Lindinvents regulatorer för ökad tillgänglighet vad gäller driftsvärden och larm.

  • Via klartextmeddelanden och en menystruktur erbjuder enheten ett användarvänligt och tillgängligt gränssnitt för brukare och driftspersonal.
  • Åtkomst för ändring av driftsparametrar kräver inloggning med kod.
  • Enheten kan levereras med kablage anslutet på baksidan (FB) eller på ovansidan (FU).
  • Modellen med kabelmontage på ovansidan (FU) kan beställas med eller utan montagevinkel.

Ersätter tidigare användarpanel FcV-10.

Varianter
Användarpanel FLOCHECK finns i varianter där overlayer och funktionen av knappar har anpassats för specifika applikationer.

FLOCHECK P: Differenstrycksvakt tillsammans med differenstrycksregulator DPLb.

FLOCHECK P: LAF-bänksvakt tillsammans med regulator LAFLb.

FLOCHECK P: Flödesvakt och tryckvakt tillsammans med Lindinvents flödes- och tryckregulator.

FLOCHECK F: Dragbänksvakt tillsammans med 2-stegs flödesregulator FLLb.

FLOCHECK V: Dragskåpsvakt tillsammans med regulator FCLb.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×