FLOCHECK P - Användarpanel

FLOCHECK P är en användarpanel som kopplas in på ett urval av Lindinvents regulatorer för ökad tillgänglighet vad gäller driftsvärden och larm.

  • Via klartextmeddelanden och en menystruktur erbjuder enheten ett användarvänligt trådanslutet gränssnitt (FTP) för brukare och driftspersonal.
  • Åtkomst för ändring av driftsparametrar kräver inloggning med kod.
  • Enheten kan levereras med kablage anslutet på baksidan (FB) eller på ovansidan (FU). 

Ersätter tidigare användarpanel SDU.

Varianter
Användarpanel FLOCHECK finns i varianter där overlayer och funktionen av knappar har anpassats för specifika applikationer.

FLOCHECK P: Differenstrycksvakt tillsammans med differenstrycksregulatpr DPL.

FLOCHECK P: LAF-bänksvakt tillsammans med regulator LAFL

FLOCHECK P: Flödesvakt och tryckvakt tillsammans med Lindinvents flödes och tryckregulatorer

FLOCHECK F: Dragbänksvakt tillsammans med 2-stegs flödesregulator FLL

FLOCHECK V: Dragskåpsvakt tillsammans med regulator FCL.

Brukarinformation
Förhandhavande i drift: Se dokumentet Brukarinformation.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×