FLOCHECK F - Dragbänksvakt

FLOCHECK F är en användarpanel för dragbänksstyrning. Via panelen kan luftflödet ställas manuellt mellan normalflöde och ett reducerat flöde. FLOCHECK F ingår i en serie av paneler som via trådanslutning kopplas in på Lindinvents regulatorer för ökad tillgänglighet vad gäller driftsvärden och larm.

  • Via klartextmeddelanden och en menystruktur erbjuder enheten ett användarvänligt och tillgängligt gränssnitt för brukare och driftspersonal.
  • Åtkomst för ändring av driftsparametrar kräver inloggning med kod.
  • Enheten levereras med kablaget anslutet på baksidan (FB) eller på ovansidan (FU).
  • Modellen med kabelmontage på ovansidan (FU) kan beställas med montageplåt för infästning på kanal.

FLOCHECK F ersätter tidigare användarpanel FcF-10.

Varianter
Användarpanel FLOCHECK finns i varianter där overlayer och funktionen av knappar har anpassats för specifika applikationer.

FLOCHECK P: Differenstrycksvakt tillsammans med differenstrycksregulator DPLb.

FLOCHECK P: LAF-bänksvakt tillsammans med regulator LAFLb.

FLOCHECK P: Flödesvakt och tryckvakt tillsammans med Lindinvents flödes- och tryckregulator.

FLOCHECK F: Dragbänksvakt tillsammans med 2-stegs flödesregulator FLLb.

FLOCHECK V: Dragskåpsvakt tillsammans med regulator FCLb.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×