Dragbänksvakt för skyddsventilation - Flocheck F | Lindinvent®

FLOCHECK F - Dragbänksvakt

 

Dragbänksvakt för 2-läges flödesregulator FLL

FLOCHECK F är en användarpanel för dragbänksstyrning med flödesregulator FLL. Via panelen kan luftflödet manuellt ställas mellan normalflöde och minflöde. Panelen visar aktuellt driftläge, ärvärden och larm. Enheten används också för att göra inställningar i samband med driftsättning av dragbänken.

FLOCHECK F har ersatt tidigare panel FcF-10.

Enkelt och intuitivt
Med klartextmeddelanden och både optiskt och akustiskt larm, är FLOCHECK F ett användarvänligt gränssnitt med olika behörighetsnivåer för brukare och driftspersonal. 

Olika monteringsalternativ
Enheten ska beställas med kabel ansluten på baksidan (FB) eller med kabelanslutning på toppen (FU); Modell FU kan beställas med montageplåt för infästning på kanal.

Brukarinformation
För handhavande i drift: Se dokumentet brukarinformation.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?