ANVÄNDARPANELER FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Våra paneler används för enkel hantering av våra produkter. Användargränssnittet är produkt- och behörighetsberoende för att fungera så bra och enkelt som möjligt. Panelerna är uppbyggda av ett antal olika ”skärmar” för olika funktioner och bakgrundsupplysta vid aktivitet.