Produkter för klimatstyrning, luftflödeskontroll och ventilation

 

Smart ventilation som fungerar
Vi på Lindinvent är experter på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Det finns en stark strävan på företaget att hitta de mest effektiva lösningarna för inneklimat, laboratorier och renrum. Som erkännande har vi fått branschens stora priser: Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset.

Lägsta Life Cycle Cost
I många LCC-analyser för flertalet kontorsbyggnader har våra lösningar klart lägst LCC. I skolor är det en självklarhet att behovsstyrd ventilation är det enda rätta. Om det lönar sig inom sjukvården beror mycket på hur höga och konstanta de interna värmelasterna är.
Det är alltid ett relevant alternativ med behovsstyrd ventilation.

Vill du att vi kontaktar dig?