Produkter för behovsstyrning av fastigheter

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling.  
Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners och servicepartners som täcker hela Sverige.