Produkter för behovsstyrning av fastigheter

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling.  
Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners och servicepartners som täcker hela Sverige.

Smart ventilation som fungerar

Vi på Lindinvent är experter på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Det finns en stark strävan på företaget att hitta de mest effektiva lösningarna för inneklimat, laboratorier och renrum. Som erkännande har vi fått branschens stora priser: Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset.

Lägsta Life Cycle Cost
I många LCC-analyser för flertalet kontorsbyggnader har våra lösningar klart lägst LCC. I skolor är det en självklarhet att behovsstyrd ventilation är det enda rätta. Om det lönar sig inom sjukvården beror mycket på hur höga och konstanta de interna värmelasterna är. 
Det är alltid ett relevant alternativ med behovsstyrd ventilation.