Behovsstyrd ventilation

Vi på Lindinvent erbjuder ett stort sortiment av lösningar och produkter för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor och sjukvård. Med behovsstyrd ventilation anpassas luftflödet med hjälp av sensorer som håller koll på faktorer som temperatur, luftfuktighet och närvaro. Detta skapar ett bra och miljövänligt inneklimat.

Behovsstyrd ventilation är egentligen ganska självklart; du låter inte motorn stå på när bilen är parkerad, och i nyare bilar stängs ventilationen till och med av bara du stannar. Du låter inte heller vattnet forsa ur kranen dygnet runt för att du tvättar händerna ibland.

Att låta ventilationen vara konstant påkopplad på din arbetsplats styrd av en klocka när du kan vara alltifrån sjuk, på semester, på kundmöte, gruppmöte i konferensrummet eller på lunch, är varken smart eller miljövänligt.

Behovsstyrd ventilation:

  • Ger bra luft och ökar effektiviteten
  • En miljövänlig ventilation
  • Stor energibesparing

Ventilation för ökad produktivitet

Med olika sensorer för närvaro, koldioxidhalt, luftfuktighet och temperatur kan luftflödet i era lokaler anpassas för att skapa ett behagligt inneklimat - behovsstyrd ventilation. Med ökade luftflöden visar det sig även att produktiviteten ökar med upp till 3%, se nedan. (Indoor climate and productivity in Offices, REHVA). Men det är ingen som vill ha dessa höga luftflöden hela tiden av energiskäl.

Bild med statistik över hur ventilationen påverkat effektiviteten på kontor och arbetsplatser. 

 På samma sätt är det inte heller smart eller miljövänligt att låta temperaturen vara konstant. Klockan 15.00 på julafton lär du inte behöva 22 grader på din arbetsplats. Men din arbetsplats är just din arbetsplats, och då skall du ha bästa möjliga förutsättningar att vara produktiv. Ökar eller minskar temperaturen för mycket tappas upp till 3% i effektivitet, se nedan (REHVA). Med en snittkostnad på 1 MSEK per kontorsarbetare blir 3% produktivitetstapp stora pengar snabbt.

Bild med statistik över hur ventilationen påverkat effektiviteten på kontor och arbetsplatser.

Spara på miljön med behovsstyrd ventilation

Väger man in timlönen för personal blir det alltid ekonomiskt bättre att öka på ventilationen och ha perfekt temperatur. Men då missar man miljöaspekten helt och vi har bara ett jordklot. Med behovsstyrd ventilation får vi till både bra produktivt inneklimat och hållbara fastigheter med låg energianvändning. "Anser du att ekonomi är viktigare än miljön - prova att hålla andan medans du räknar alla dina pengar".

Kontakta oss för en bättre ventilation

Vi på Lindinvent har produkterna och lösningarna som du behöver för en smart ventilation. Välkommen att läsa mer på länkarna nedan eller kontakta oss direkt.