Thomas Lindborg talade på FEGIS möte

Vår Vice VD och en av grundarna till Lindinvent, Thomas Lindborg, har varit iväg på FEGIS möte. Det kan ju låta som ett väldigt försiktigt möte men FEGIS är ett nätverk för anställda på fastighetsbolag och konsultbyråer och förkortningen står för "Föreningen energiska människor i Sverige". Läs vad SLussen.biz skrev om träffen och vad som diskuterades och besöktes. 

Text: Ulrik Hammarsträng, Slussen.biz
Foto: Ulrik Hammarsträng och Mikael Ekberg, Slussen.biz

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/ess.jpg

Lasse Törnqvist (närmast kameran) studerar röret där protonerna färdas. Foto: Mikael Ekberg. 

Fegis for till Skåne och Danmark

Slussen.biz hängde med nätverket Fegis när de besökte Lund, Köpenhamn och Malmö under tre intensiva dagar med många studiebesök och föreläsningar.
ESS en unik anläggning

När de 30-talet fegisarna samlats var det dags för ett besök i den unika partikelacceleratorn, ESS, i utkanten av Lund där Björn Eldvall, ansvarig för kylanläggningen, bjöd på en genomgång med rundvandring på anläggningen som fortfarande är under uppbyggnad. ESS är den första av sitt slag i Europa och tredje i världen. Anläggningen är ett konsortium bestående av 13 nationer som sorterar under Europeiska kommissionen. 

När ESS är klar kommer den fungera som ett gigantiskt mikroskop. Detta görs möjligt genom att separera protoner från elektroner och därefter skicka in protonerna i en drygt 600 meter lång tunnel med en maxhastighet på 96% av ljusets hastighet. Acceleratorn består bland annat av en kall och en varm sektion, där den kallaste är cirka -271 °C. I tunnelns slut träffar protonerna målet som består av ett roterande heliumkylt hjul och därefter kommer mätningar, för att studera material och reaktioner i dess minsta beståndsdel, med olika instrument kunna göras. En stor anledning till att ESS placerats i Lund är att man kommer att kunna dra nytta av spillvärmen från anläggningen i form av fjärrvärme. 
- Här hoppas vi att grunden till många Nobelpris kommer läggas när vi är igång 2027, sa en hoppfull Björn Eldvall. 

Vårmöte med föreläsningar och inval av nya fegisar

Väl plats på hotellet i Lund var det dags för ett ordinarie Fegis-möte med dragningar av sponsorer och inval av nya fegisar. 

Först ut bland sponsorerna var Thomas Lindborg från Lindinvent som berättade om företagets resa där man börjat i liten skala med skyddsventilation till ett företag med cirka 100 anställda och en mängd olika lösningar där mycket fokus ligger på att styra ventilationen efter behov. 

Martin Borgqvist presenterade Noda Intelligent Solutions och företagets digitala lösningar för att adressera värme och kyla som bygger på att data omvandlas till information och därefter skapar insikter. Han presenterade också ett referensprojekt i Eslöv där man varit med och skapat ökad komfort och lägre energi- och förvaltningskostnader genom att använda företagets lösning i fjärrvärmenätet.
Till föredrag

Henrik Johansson, Danfoss, bjöd på en genomgång av Danfoss AI-lösning för värme, Leanheat, som syftar till att skapa en flexibel fastighet i balans genom att vara självlärande, automatiserat och prediktivt.
Till föredrag

Resan och mötet sponsrades även av Prime Project (även värd) samt Kraftringen och E.on. 

Mötet avslutades med att inte mindre än nio nya medlemmar valdes in till nätverket Fegis. De nyinvalda fegisarna är: Henrik Johansson (Danfoss), Thomas Lindborg (Lindinvent), Johnny Ragazzo (Kraftringen), Martin Borgqvist (Noda), Lasse Törnqvist (ReCalor), Malin Rosenberg (Prime Project) Sofia Akhlaghi (Qvantum Energi), Patrik Hermansson (Öresundskraft) och Sofia Sparr (E.on). Dessutom fick tidigare invalda Måns Löfgren (Prime Project) och Ania Bråhn (E.on) möjlighet att presentera sig. 

Plusenergiradhus i Lund 

https://slussen.azureedge.net/image/353/radhus3.png
Färgglada plusenergiradhus i Lund. Foto: Ulrik Hammarsträng

Som inledning av dag två bjöds fegisarna på en genomgång av den radhuslänga med åtta plusenergihus som projekterats av Karin Adalberth på Prime Project. Viktiga faktorer man fokuserat på under projekteringen är bland annat isolering, fönster, solceller, motströms värmeväxlare, avloppsvärmeväxlare och vitvaror. Husen värms av restvärme från forskningsanläggningarna Max IV och ESS. Lasse Törnqvist, ReCalor bjöd också på en genomgång av den avloppsvärmeväxlare som han utvecklat och som används i husen. 

Ectogrid i Medicon Village Science Park

Ett besök gjordes också på Medicon Village Science Park där E.on har sin pilotanläggning för Ectogrid som är ett system där byggnader kopplas samman för att kunna balansera värme och kyla. I systemet jobbar man med att ta vara på lågvärdig energi från exempelvis spillvatten. Varje byggnad har också en värmepump som spets till element och kranar. Via den molnbaserade lösningen Ectocloud samlas data in som sedan används för att styra värmen och kylan på ett optimalt sätt. För genomgång och guidning stod Gustav Adolfsson och Mats Carselid. 
Till föredrag

En tur över bron

Efter att under tidigare resor besökt både Island och Tyskland hanns även den här gången med en tripp till utlandet. Den här gången var det Danmark och Köpenhamn som förärades med ett besök av Fegis. 

Första anhalten var kraftvärmeverket Amagerverket som försörjer stora delar av Köpenhamn med värme och el där fegisarna välkomnades av kraftverkschefen. Verket invigdes 1971, men så sent som 2019 byggdes ett nytt block som eldas med träflis. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/operan.jpg
Den Kongelige Opera, Köpenhamn. Foto: Ulrik Hammarsträng

Under turen till Köpenhamn besöktes också Den Kongelige Opera där det bjöds på en guidad tur bakom kulisserna. 

Villa Åkarp - Sveriges första plusenergihus 

https://slussen.azureedge.net/image/353/akarp.png
Entusiastiska fegisar på studiebesök i Sveriges första plusenergihus, Villa Åkarp i Lund. Foto: Ulrik Hammarsträng

Under resans sista dag gjordes ett, för många fegisar, efterlängtat besök i Sveriges första plusenergihus, Villa Åkarp, strax utanför Lund som byggts av tidigare nämnda Karin Adalberth. 

Villan, som byggdes 2009, använde cirka 5500 kWh för värme och el. Energin produceras av solceller som ger ett överskott. I huset finns också en avloppsvärmeväxlare och pelletskamin. 

Merkostnaden för plusenergihuset var cirka 12% exklusive bidrag för solceller som stod för den största extrakostnaden. Bidraget för solceller finns inte kvar, men priset har sjunkit kraftigt sedan huset byggdes. Dessutom har energipriserna stigit, något som gör det mer lönsamt att bygga energisnålt. 


Visionprojekt i Hyllie 

https://slussen.azureedge.net/image/353/sparr.png
Sofia Sparr, E.on, presenterade stadsdelen Hyllie. Foto: Ulrik Hammarsträng

Som avslutning på en intensiv resa besöktes den nya stadsdelen Hyllie där Sofia Sparr, E.on, bjöd på en genomgång av stadsdelens utveckling gällande arkitektur och hållbarhet, med bland annat lokala fjärrvärme och fjärrkylanät, samt en guidad tur i området som består av bostäder, lokaler, Ishockeyarena och grönområden. Se fler bilder på Fegis Facebook-sida!

Lindinvents projekt på Hyllie i Malmö*

En bild säger mer en tusen ord. I Sverige har vi hundratals referensobjekt över hela landet. Dessa presenterar vi under referensobjekt. Här passar vi på att lufta Hyllie i sammanhanget med FEGIS mötet och de besök som gjordes där. Hyllie är ett av många områden i Sverige som byggs  efter tanken om hållbara stadsdelar.

Miljö och människa ska leva i symbios och det ena ska inte försummas av det andra. I dessa fastigheter som byggs för att miljöcertifieras enligt olika branschstandards (BREEAM, WELL mf. l) väljer man allt som oftast ett system från Lindinvent. För att du ska få en helikoptervy presenterar vi områdena på flygfoton där alla våra objekt är utmärkta. Klicka på bilden så ser du den lite större.

 

*Tillägg till artiklen från Slussen
Text: Nilla Hedlund, Lindinvent 
Foto: Bojan Lukac, Stadsbyggnadskotoret Malmö Stad
Fotoredigering: Anneli Cefa, Lindinvent

 

Thomas Lindborg

Thomas Lindborg
Vice VD

+46 707 40 85 60

thomas.lindborg@lindinvent.se

Vill du veta mer om våra lösningar och hur vi arbetar för att skapa hållbara fastigheter med fokus på miljö och människa? Ring eller maila så kommer jag gärna och berättar mer!

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN