Lindinvents hemsida fyller 20 år och det firas i ny skepnad!

Julhelgen 1999 satt Thomas Lindborg, en av grundarna till Lindinvent, och surfade på Yahoo för att lära sig grundläggande html. Detta resulterade i Lindinvents hemsida, som ett av de första företagen i branschen, skapades. Domänen lindinvent.se registrerades 2000-01-03, för hela 20 år sedan! Efter några gedigna månaders arbete firas detta med att släppa en ny hemsida.

 

 

Syftet med den nya sidan förutom ansiktslyftet, är att skapa en mer kundvänlig och lättnavigerad sida. För att uppnå detta har det tillkommit en del nya features bl.a en överskådlig drop down meny och en egen tab för service för att kunderna lättare och snabbare ska få hjälp. Dessutom presenterar man nu även de tjänster man tillhandahåller under en egen rubrik. Allt för att göra det så tillgängligt som möjligt för kunder men även nya som gamla besökare.

Lindinvent är ett av de ledande bolagen i ventilationsbranschen och var först i världen med att integrera sensorer i donen. Den egna uppfinningen TTD, som sedan blev den uppgraderade versionen TTC, har vunnit flertalet utmärkelser genom åren. Att hela tiden hålla sig á jour med dagens teknologi och applicera detta i produkterna är en självklarhet för Lindinvent som vurmar för miljövänliga inneklimat i kommersiella fastigheter men även i skolor, sjukhus och laboratorier. Detta ska dock inte vara på bekostnad av de som vistas där och man håller fanan högt gällande aktuella riktlinjer och följer de rekommendationer och lagar Boverket ställer som grundläggande krav på luftväxling och luftkvalitet i byggnader.

 

Den nya hemsidan skall vara ett stöd för att enkelt kunna tillgodogöra sig information om de produkter och systemlösningar som Lindinvent kan erbjuda. Det räcker inte bara med ett datablad för att nå våra intressenters högt ställda förväntningar. Då det kommer att lanseras en hel del nya produkter under 2020 blir det extra viktigt med en bra webbplattform för att göra dessa produkter rättvisa.

Thomas Lindborg,
Vice VD, Lindinvent

Thomas Lindborg

 

En annan nyhet på hemsidan är Space Management. Detta koncept har fötts ur tanken att fastighetsägare skall kunna optimera ytorna tillsammans med hyresgästen. Ska ett dåligt konferensrum göras om till ABW-yta eller vad är det som behövs för verksamheten? Är konferensrummen för få eller för stora? ”Detta har vår lösning svaret på och det skapar mervärde både för hyresgästen och fastighetsägaren. Vi kommer att presentera spännande nyheter gällande detta under Q1 2020.”, säger Thomas Lindborg, numera även Utvecklingschef. 

Digital känsla- nu även på hemsidan

Med den nya hemsidan leder man besökaren genom konceptet ”Systemleverantören Lindinvent” och den helhetslösning företaget erbjuder. Det digitala eran ska nu även genomsyra den nya hemsidan. Nilla Hedlund, Marknadschef på Lindinvent som tillsammans med Malmöbaserade webbyrån INKA interactive har tagit fram den nya sidan säger:

Vår nya hemsida möjliggör att vi kan börja arbeta med inbound marketing och då bl. a i form av content som är relevant för våra målgrupper. Genom att vi samtidigt uppgraderar vårt CRM system kommer detta att skapa ett större värde för besökare och kunder. Vi kommer att kunna erbjuda våra besökare den information de efterfrågar och på så sätt kunna rikta kommunikationen och göra den mer relevant, personlig och attraktiv.

Nilla Hedlund,
Marknadschef, Lindinvent

Nilla Hedlund

Lindinvents nya hemsida riktar sig till alla deras målgrupper. Allt från fastighetsägare till den mest inbitne teknikern och däremellan ventilationsentreprenörer och ventilationskonsulter. Det finns en tanke bakom upplägget som man hoppas ska underlätta för besökare att enkelt hitta info relevant för just dem.

”En hemsida som är attraktiv, lättnavigerad och enkel att förstå gör ju också att man stannar längre. Detta tror jag kommer visa sig positivt i avvisningsfrekvens samt sessionslängd. Vi kommer dessutom satsa på mer digital marknadsföring nästa år och då kommer vi även se en ökning av nya användare. Den nya siten blir väldigt dynamisk och kommer uppdateras kontinuerligt med nyheter, case studies, white papers och spännande nya produkter.” avslutar Nilla entusiastiskt.