LINDINSCHOOL – Behovsstyrt helhetskoncept för inneklimat i skolmiljöer

 Läsåret 2019/2020 fanns det totalt 20 497 förskole-/skolenheter i Sverige (kommunala samt fristående) där 1 586 023* elever vistas varje skoldag. Även lärare och annan personal vistas i lokalerna och det blir deras gemensamma arbetsplats, måndag till fredag. Det är många barn och de är vår framtid. Det är just därför det är så viktigt att skolan är en trevlig och effektiv plats med de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att lära sig nya saker och utvecklas. 

Lästid: 3 min

 

För att skapa den miljön krävs ett bra inneklimat. Forskning visar nämligen att barn presterar 30 procent bättre i klassrum med bra ventilation som håller dem pigga och alerta hela dagen.** Här tänker man ofta enbart på ventilation och bra luft men även ljud och ljus spelar in. Allt måste vara på en bra nivå för att det ska fungera optimalt och inte vara något som stör.

Bättre inomhusklimat - bättre prestation

Rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjer alltså elevernas prestationsförmåga med hela trettio procent. Med lägre inomhustemperatur och högre luftkvalitet ökar prestationsförmågan. Elever med sämre inlärningsförmåga får det ännu kämpigare i dåligt inomhusklimat. En lufttemperatur på tjugo grader i klassrummet upplevde eleverna som precis lagom. Steg den till tjugofem grader upplevdes det bara som lite för varmt. Normalt låg inomhustemperaturen på 23,5 grader. När man sänkte den till 20 grader visades att det för varje grad temperaturen sänktes förbättrades prestationerna med 3,5 procent.** Med det resultatet är det ganska enkelt att lista ut vad som händer om temperaturen i rummet i stället ökar på en varm sommardag utan solskydd och bra styrning av inneklimatet. Detta är alltså något som kan undvikas med Lindinvents helhetskoncept LINDINSCHOOL som är framtaget specifikt för att belysa vikten av bra inneklimat i skolor och hur man kan skapa det.

Detektera mera med smarta sensorer

Att mäta är att veta. Detta är något Lindinvent tagit fasta på. Via smarta tilluftsdon med upp till tio integrerade givare och sensorer som kommunicerar via styrboxar och det enkla webgränssnittet LINDINSPECT®, visualiseras fastighetens hjärta; inneklimatet. Närvarodetektorer och smart taggning av klassrummen och övriga rum skapar nyckeltal för hur lokalerna används och om de är lediga. Genom att även koppla på belysningsstyrning via DALI och solavskärmning kan Lindinvents lösningar skapa en riktigt bra arbetsdag i skolan.

Enkla rapporter och statistik

Lindinvents system sammanställer sedan på veckobasis de uppmätta värdena i rapporter som mailas till fastighetsskötaren. De visar grafer över min/maxtemperatur och CO2 i rummen, partiklar i till- och frånluft för övervakning av luftkvaliteten, hur många rum som använts och hur mycket m.m. Det ger extremt bra förutsättningar för att hela tiden hålla systemet så perfekt som möjligt.

Filmen som förklarar det hela

För att ge en enkel översikt på hur det fungerar valde Lindinvent att göra en animerad film om LINDINSCHOOL som beskriver hur man skapar en perfekt innemiljö i skolor. Filmen lanseras idag på hemsidan, vimeo samt på LinkedIn.

Vi får ofta höra att vi är väldigt tekniska vilket så klart är positivt om man är tekniker. Ibland är det dock bra att hålla det mindre detaljerat och fokusera på att ge en helhetsbild över våra lösningar på ett enkelt och lättsamt sätt. Därav att vi valde att göra en animerad film med skolbarn för att även skapa den familjära känsla vi vill förmedla på Lindinvent. Vi är nära kunden och även om vi är ett av de marknadsledande bolagen i branschen är vi blygsamma och sätter kunden i fokus. Våra duktiga ingenjörer och projektledare tar det sedan vidare och svarar på frågor och funderingar som uppstår.

Nilla Hedlund,
Marknadschef, Lindinvent

 Nilla Hedlund
Hållbart och klimatsmart

Pigga barn är glada barn, glada barn trivs i skolan, barn som trivs i skolan presterar bättre. Det är en väldigt enkel ekvation. Lindinvents lösningar bidrar även till att barnen har en framtid att faktiskt utöva allt det de lär sig. Att bli vuxna, att ha en karriär, att själv få barn och bli gamla. Genom att behovsstyra ventilation, belysning och solavskärmning gör man inte bara klimatet bättre för individen utan även för miljön. Man använder mindre energi och bara när och där det behövs. Genom att ta vara på solens strålar värms tomma rum och när det är ljust ute så släcks lamporna. Det är inte för inte som Lindinvents system är det som förespråkas av fastighetsägare som vill ha miljöcertifierade kommersiella fastigheter med nöjda hyresgäster.

Idag finns ett hundratal sådana fastigheter i Sverige, det byggs som aldrig förr och valet för inneklimatet faller oftast på Lindinvents hållbara system. Detta är en av anledningarna till att Lindinvent i år är nominerade till Stora Inneklimatpriset som man dessutom vann 2002. 2020 gjorde Lindinvent sitt bästa år någonsin. Med 25 års erfarenhet i ryggen, duktig personal och fantastiska produkter som bidrar till minskad energianvändning kan man absolut stå bakom att Lindinvent håller vad de lovar; smartare inneklimat i grönare fastigheter.

Det är vår nästa generation smart ventilation som är nominerad i år. ISQ är tystare, enklare att montera, miljövänligare och nyttjar minimalt med emballage. Det är betydligt ”smartare” då det har fler inbyggda givare vilket gör det otroligt flexibelt och kostnadseffektivt. VOC-givare, partikelmätare och ljudnivåmätare kan anslutas till donet för ytterligare mätdata vilket gör det perfekt för bland annat skolmiljöer. Utöver kommunikationen med LINDINSPECT® och Bluetooth® skapas fler och smartare möjligheter för optimering och insamling av värdefulla data.

Thomas Lindborg,
Grundare & Vice VD Lindinvent

Thomas Lindborg

 

 Se filmen

 

Läs mer om LINDINSCHOOL

_____________________________

Artikelkällor:

*Skolverket https://bit.ly/3qfIJTE

**Svensk Ventilation http://bit.ly/30dtEYi

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN