Det lilla bolaget med det stora tänket!

Herman, Mats och Thomas Lindborg startade Lindinvent för 27 år sedan. Att bolaget har ett gott renommé visar sig inte minst hos de som följt bolaget sedan starten. En av dem är Lars-Göran Larsson, energiexpert/strateg på Örnsköldsviks kommun. Mats Lindborg, VD på Lindinvent, åkte upp för att prata med Lars-Göran och höra hans historia om Lindinvent och varför han har valt att följa med oss i alla år.

 

Lars-Göran Larsson & Mats Lindborg

Lars-Göran Larsson & Mats Lindborg

Varför Lindinvent?

Lars - Göran Larsson har haft en relation till Lindinvent sedan bolaget var ungt med ett fåtal produkter. Han arbetade i slutet av 90 talet på VAB (Västerbottens Arkitektbyrå) i Örnsköldsvik. VABs huvudkontor låg då i Umeå och där fanns även Olle Granvik som hade bekantat sig med Lindinvents produkter när han var på besök  i Lund. ”Anledningen till att vi fick upp ögonen för Lindinvent var att de förstått vikten av snabba regleringar och dessa med så lite påverkan som möjligt på systemet. Det gillade både jag och Olle”, förklarar Lars-Göran.

 Olle projekterade Scheelelaboratoriet (Karolinska Institutet i Stockholm) med Lindinvents produkter som designades enbart för detta projekt. Lindinvents system kom även med Lars-Göran till Örnsköldsvik 1999 där Akso Nobel blev det första labbprojektet.

Bra samarbete för bra resultat

I samarbetet med Lindinvent har Lars-Göran alltid haft någon att stötta sig emot. Supporten har alltid funnits nära till hands även om den förr bara fanns i Lund. Anläggningarna driftsattes av Mats som på den tiden var projektledare. Han åkte upp till Örnsköldsvik och Herman (grundare, tidigare VD, säljare m.m.) fanns tillhands för diskussioner om lösningar.

 ”Det var alltid jättebra att arbeta tillsammans med Herman som alltid lyssnade och försökte hitta lösningar på olika problem som uppstod. De var nära även om de var långt borta rent geografiskt sett.” berättar Lars-Göran.

Sedan några år tillbaka har Lars-Göran ett nära samarbete med Filip Larsson, Försäljningsingenjör på Lindinvent i Umeå. Filip var tidigare ventilationsentreprenör på Bravida och hade redan där en stor vana vid ¬att arbeta med Lindinvents produkter. Filip drev då Lars-Görans projekt med installation och driftsättning och var den som hade kontakt med Lindinvents support i Lund och sedan i Umeå när Lindinvent öppnade kontor där.

”Lindinvent arbetar mycket med optimering av sina system. Här släpper man inte det för vinden efter slutbesiktning. De stannar kvar, är med och ser till att det verkligen blir så bra det bara kan bli. Andra lämnar men det gör inte Lindinvent! De följer med hela vägen och lämnar inget åt slumpen.”, förklarar Lars-Göran.

Resan och utvecklingen med Lindinvent

Lars-Göran Larsson är proaktiv och driver branschen framåt genom att hitta lösningar för energibesparing. Genom att kombinera olika system hittar han på egna totalkoncept och adderar till det som saknas. I sin roll som Energiexpert/strateg på Örnsköldsviks kommun menar Lars-Göran att hans lösningar spar stora summor åt kommunen. Vidare menar Lars-Göran att han är förtjust i Lindinvent och gillar att de är proaktiva och hela tiden utvecklar sina produkter och lösningar.

Kunskap och kompetens får högsta betyg

Lars-Göran pratar om Lindinvent som det ”lilla bolaget med det stora tänket.” Hans erfarenhet av bolaget är att kunskapen och kunnandet är väldigt bred på alla avdelningar. ”Lindinvent har kunskap från projektledning till optimering som inte alla besitter. De är nyfikna och har bra koll på systemen”, förklarar han. ”LINDINSPECT är ett otroligt bra, visualiserat webbgränssnitt för felsökning och kontroll. Det gör det lätt att följa upp och optimera systemet.”

Inget är omöjligt

Lars-Göran är en kreativ man med många bra idéer som han dessutom förverkligar. Även här har Lindinvent spelat en stor roll. Ett exempel är Kronan i Örnsköldsvik (Mitthögskolan) där det finns en lösning med kylbafflar och Lindinvents tryckstyrning. Här skapade Lars-Göran vid millennieskiftet nordens största gröna filter. All frånluft sögs förbi ett växthus med växter som syresatte luften och filtrerade bort CO2 innan den ventileras ut ur fastigheten. ”Detta tänk var ganska unikt på den tiden då inte många brydde sig särskilt mycket om sådant här”, förklarar han. ”Vi är lyhörda, lyssnar på kunden och gör alltid vad vi kan för att få deras idé på plats. Lars-Görans idé om växthuset var lysande så det var kul att hjälpa honom hela vägen fram”, berättar Mats.

 26 år har gått sedan de först kom i kontakt med varandra. Historier om samarbeten och lyckade projekt finns dock nära till hands för båda och samlas i en buffé av skratt och glada minnen! ”Det är så vi är på Lindinvent. Vi bryr oss hela vägen så oss blir man inte av med i första taget!” avslutar Mats med ett leende.

 

 

Lindinvent har kunskap från projektledning till optimering som inte alla besitter. De är nyfikna och har bra koll på systemen. Dessutom har de utvecklat LINDINSPECT, ett otroligt bra och visualiserat webbgränssnitt för felsökning och kontroll. Det gör det lätt att följa upp och optimera systemet.

Lars-Göran Larsson,
Energiexpert/strateg, Örnsköldsviks kommun

Lars-Göran Larsson