Ekonomiassistent på Lindinvent – en innehållsrik arbetsdag!

Läs vad vår ekonomiassistent Elin Toft säger om sin arbetsdag och vad hon tycker är bäst med Lindinvent.

 

Roll: Ekonomiassistent 
Började på Lindinvent: 2016

 

 

På huvudkontoret i Lund sitter merparten av Lindinvents anställda. Där hittar du HR, Marknad, Försäljning, Utveckling, Produktion, och Ekonomi. En som jobbar på Ekonomiavdelningen är Elin Toft. Vi blev nyfikna och frågade lite om hennes arbetsdag.

 

Varför Lindinvent?

Vad var det egentligen som gjorde att Elin sökte sig till Lindinvent? Elin berättar att hon gillar varierande arbetsuppgifter och att se alla olika led så när det kom en ledig tjänst som ekonomiassistent och receptionist tvekade hon inte att skicka in sin ansökan.
"Jag är dessutom väldigt social och trivs med att sitta i receptionen" berättar Elin.

En dag på jobbet

Elin berättar att hennes arbetsdagar varierar en hel del mellan dagarna och att hon har en hel del kontakter med övriga avdelningar på Lindinvent. I dagsläget är det fyra personer som jobbar på ekonomiavdelningen där alla hjälps åt och har delat upp arbetsuppgifterna mellan sig.  

Jag jobbar mycket med hantering av kundfakturor, bokföring och administration i vårt affärssystem samt CRM. Men det blir också lite tid till att se över trivseln på kontoret till exempel att våra poolbilar kommer iväg på service, att det finns tillräckligt med kontorsmaterial och kaffe.

Elin Toft,
Ekonomiassistent

Elin Toft

Hon tillägger med ett leende: "Det är även jag och min kollega Åsa som sitter i receptionen och hälsar dig välkommen när du besöker oss på Lindinvent"

 Det bästa med Lindinvent

När vi frågar vad det som är bäst med Lindinvent svarar Elin väldigt fort om alla kollegor, att alla är hjälpsamma och delar gärna med sig av sin kunskap.

 "Jag tycker också att jag har väldigt roliga arbetsuppgifter och en kultur där det uppmuntras att utvecklas och att lära sig nya saker. På Lindinvent vill man ta hand om sin personal. Vi har till exempel en Trivselgrupp som arrangerar olika roliga aktiviteter ett par tillfällen per år där väldigt många brukar vara med", berättar Elin

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN