Professionell luftflödeskontroll i olika miljöer | Lindinvent

OM OSS

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling. Vi arbetar med områden som engagerar oss och vi känner att vi bidrar både till en bättre miljö samt människors hälsa och arbetsmiljö, företagande med patos helt enkelt.

Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners och servicepartners som täcker hela Sverige.

Sedan våren 2007 bedriver vi även export.

Affärsidén lyder:
Förse våra kunder med produkter för professionell luftflödeskontroll i varierande miljöer.

 

VISION

Vår vision är att vi skall uppfattas som ett av de ledande företagen i världen inom luftflödeskontroll, ventilationsstyrning och ventilationsmässigt säkra arbetsplatser.

Vår förhoppning är att vi genom vårt arbete bidrar till att skona miljön och minimera energianvändningen för byggnader. Dessutom är vårt mål att underlätta och säkerställa en god hälsa för människor som jobbar i farliga miljöer som i laboratorier och industri.

Vi är övertygade om att personalen är vår viktigaste resurs och produkterna är bara den del av vår totala leverans.

Vår framgång definieras av följande formel:

Produkter x Personal = Bra klimat

Och då menar vi inte bara bra inneklimat hos våra kunder utan vårt samarbetsklimat utan vårt sätt att agera gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och många fler.

Skapar vi bra inneklimat med minsta möjliga energianvändning så skapar vi ett bättre klimat hos våra kunder och ett bättre klimat på jordklotet - en liten bit i taget.

 

För att definiera vad vi tror är viktigt i vår organisation har vi tagit fram följande mindmap:

 

Sedan företaget startades har en av våra grundstenar varit att erbjuda en bättre och säkrare arbetsmiljö. Med energibesparande produkter, såsom aktiva tilluftsdon, kan vi verka för att minska byggnaders negativa påverkan på naturen. Med en klart reducerad energiåtgång kan våra beställare inte bara spara pengar utan även bli mer miljövänliga!

Vi jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor genom att:

  • våra produkter miljödeklareras både hos SundaHus och Byggvarubedömningen
  • vi tar producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till REPA
  • klimatkompensera våra biltransporter (certifikat)
  • vår el till lokaler är från förnyelsebara energikällor (vind och vatten)
  • våra energieffektiva lokaler (givetvis med våra produkter) är klimatneutrala
  • vi återvinner och källsorterar vårt avfall
  • Bra miljöval vid konstruktionsarbetet prioriteras

Vi är stolta över att vi 2001 har vunnit Stora Inneklimatpriset och 2004 Stora Energipriset

         

    

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Lindinvent AB använder dina personuppgifter (För- och efternamn, adress, e-post samt telefonnummer till ditt företag) för att skicka dig nyhetsbrev, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms och telefonsamtal. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Lindinvent AB

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du fyller i någon av våra formulär på www.lindinvent.se. Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Detta gör du genom att meddela oss med ett email till marknad@lindinvent.se eller att välja "Avanmäl nyhetsbrev" i de mailutskick du får.