Vem vi är

1995 började historien om Lindinvent då Herman Lindborg grundade bolaget med sönerna Mats och Thomas efter att ha fått första ordern på jätteprojektet Biomedicinskt centrum. Då var vi fyra anställda. Efter succén med BMC trillade ordrarna in och i början av 2000-talet började vi utveckla världens första aktiva tilluftsdon med inbyggda givare. Idag är antalet anställda på Lindinvent 95 personer varav drygt 60 sitter i Lund. Resten är fördelade på övriga kontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping. Lindinvents system är välrenommerade, eftertraktade och sitter i tusentals olika kommersiella byggnader och sjukhus.

Att förse våra kunder med produkter för professionell luftflödeskontroll i varierande miljöer.

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan
återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling. Vi arbetar med områden som engagerar oss och vi känner att vi bidrar både till en bättre
miljö samt människors hälsa och arbetsmiljö, företagande med patos helt enkelt.

Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners
och servicepartners som täcker hela Sverige. Sedan våren 2007 bedriver vi även export.

Vision

Vår vision har sedan starten varit att uppfattas som ett av de ledande företagen i världen inom behovsstyrd ventilation, belysning och solavskärmning. Vi vill även vara i toppskiktet av bolag som arbetar för hållbara fastigheter genom kontinuerlig innovation och digitalisering av system och produkter för inneklimat. 

Mål

Skapa säkra, produktiva och hälsosamma arbetsplatser till lägsta möjliga energianvändning utan att tumma på miljön. Vi ska värna om klimatet både ute och inne.

Mission

Att genom vårt arbete inte enbart bidra till att skona miljön och minimera energianvändningen i kommersiella fastigheter, skolor och sjukhus. Vi vill även öka effektivitet, produktivitet och välbefinnande hos de barn och vuxna som befinner sig i fastigheten under sin arbetsdag.

Produkter x Personal = Bra klimat

Detta är vår framgångsformel. Vi är nämligen övertygade om att personalen är vår viktigaste resurs och produkterna är bara den del av vår totala leverans. Och då menar vi inte
bara bra inneklimat hos våra kunder utan vårt samarbetsklimat och vårt sätt att agera gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och många fler. 
Skapar vi bra inneklimat med minsta möjliga energianvändning så skapar vi ett bättre klimat hos våra kunder och ett bättre klimat på jordklotet - en liten bit i taget.

 För att definiera vad vi tror är viktigt i vår organisation har vi tagit fram följande skiss:

 

Sedan företaget startades har en av våra grundstenar varit att erbjuda en bättre och säkrare arbetsmiljö

Med energibesparande produkter, såsom aktiva tilluftsdon, kan vi verka för att minska byggnaders negativa påverkan på naturen. Med en reducerad energianvändning kan våra beställare inte bara spara pengar utan även bli mer miljövänliga!

Vi jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor genom att:

 • Bra miljöval vid konstruktionsarbete prioriteras
 • Samtiliga produkter miljödeklareras och redovisas i produktdatabasen hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
 • Sedan juni 2022 har Lindinvents tilluftsdon och spjällprodukter EPD:er
 • Vi tar producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till REPA
 • Vi klimatkompenserar våra biltransporter (certifikat)
 • Elen till våra lokaler är från förnyelsebara energikällor (vind, sol och vatten)
 • Våra energieffektiva lokaler (givetvis med våra produkter) är klimatneutrala
 • Vi återvinner och källsorterar vårt avfall
 • Vi har solceller på taket
 • Bra miljöval vid konstruktionsarbetet prioriteras
 • Ett urval produkter finns även bedömda hos SundaHus. Nya produkter bedöms sedan några år tillbaka enbart hos Byggvarubedömningen.

            

 

Vi är dessutom stolta vinnare av Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset

         
Lindinvent har varit AAA klassade sedan 2006

Detta innebär att Lindinvent har bibehållit högsta kreditvärdighet i många år och visat stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjunktur. Självklart är vi stolta! 

Vi värnar om din integritet

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Lindinvent AB använder dina personuppgifter (För- och efternamn, adress, e-post samt telefonnummer till ditt företag) för att skicka dig nyhetsbrev, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms och telefonsamtal. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Lindinvent AB

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du fyller i någon av våra formulär på www.lindinvent.se. Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Detta gör du genom att meddela oss med ett email till marknad@lindinvent.se eller att välja "Avanmäl nyhetsbrev" i de mailutskick du får.

Är man stor och stark måste man vara snäll!

Vi bryr oss om våra medmänniskor och vill hjälpa till där vi kan. Därför donerar vi en summa varje år till olika organisationer. 2021/2022 donerar vi till Läkare utan gränser, UNCHR, Röda Korset och Barncancerfonden (via Team Rynkeby Malmö & Lund), Vi hjälper även till att sponsra olika klubbar inom ungdomsidrott.

 

  

 

 

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN