Digitalt och hållbart inneklimat till din fastighet

Behovsstyrning av ventilation, belysning och solavskärmning

Vill du veta mer om oss och våra lösningar för att skapa energieffektiva fastigheter?

Lindinvents systemlösning för styrning av ventilation, belysning och solavskärmning består av den mest energieffektiva tekniken och algoritmerna och har de lägsta dokumenterade livscykel- och installationskostnaderna. Vårt system står för cirka 1 procent av det totala CO2-fotavtrycket för nya byggnader. Det är väldigt lite.

Tusentals fastigheter runt om i Sverige har en systemlösning från Lindinvent som skapar en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där samtidigt som den sparar stora mängder energi. Vi har ett fokus när vi utvecklar våra produkter; hållbarhet.

Joakim Rosenkvist

Joakim Rosenkvist
Försäljningsingenjör

+46 765 40 85 64

joakim.rosenkvist@lindinvent.se

 Fyll i formuläret för att boka ett möte


NUS - Norrlands universitetssjukhus

Sedan 2011 har Lindinvent varit delaktiga i förbättrings- och ombyggnadsprojekt på NUS i Umeå 


Vår helhetslösning för din fastighet

 alt=